• Users Online: 335
  • Print this page
  • Email this page
REVIEW ARTICLE
Year : 2020  |  Volume : 7  |  Issue : 2  |  Page : 91-99

Serebral palsi'de uygulanan tedavi yöntemlerinin nöroplastisite etkilerinin İncelendiǧi Çalışmalar; Investigating the neuroplastic effects of treatment methods applied in cerebral palsy


Cumhuriyet mh Karanfil sk 41/17 K.Çekmece/Istanbul 05427866680 Doç. Dr. Baris Metin

Correspondence Address:
Uz Fzt Arzu Burcu Karakuş
Cumhuriyet mh Karanfil sk 41/17 K.Çekmece/Istanbul 05427866680 Doç. Dr. Baris Metin

Login to access the Email id

Source of Support: None, Conflict of Interest: None


DOI: 10.4103/JNBS.JNBS_10_20

Rights and Permissions

ÖZ Gelişmekte olan beyindeki lezyonlar sonucu oluşan Serebral Palsi (SP), pediatrik fizyoterapinin ana ilgi alanlarından biri olmuştur. Uygulanan terapi yöntemlerinin günlük hayattaki bedensel ve sosyal sonuçlarını içeren pek çok araştırma ve derleme mevcuttur. Bu derlemede, uygulanan rehabilitasyonun beyinlerdeki karşılıǧı olan nöroplastik etkileri araştıran yayınları incelemek için elektronik veri tabanları PUBMED ve Web of Science içerisinde tarama yapılmıştır. Bu konudaki araştırmalarla ilgili ulaşılan sınırlı sayıdaki yayında, sonuçların hepsi rehabilitasyon sonucu nöroplastisitenin geliştiǧini delillendirir niteliktedir. Bu derlemede, nöroplastisiteyi ölçmek için kullanılan yöntemlere de kısaca deǧinilmiş ve araştırılmaya muhtaç konulardan birine daha ışık tutmak hedeflenmiştir. Anahtar kelimeler: Serebral Palsi, Nöroplastisite, Fizyoterapi, Pediatrik Rehabilitasyon Cerebral Palsy (SP), formed as a result of lesions in the developing brain, has been one of the main areas of interest in pediatric physiotherapy. There are many researches and reviews about the physical and social consequences of the therapy methods used in daily life. In this review, electronic databases were scanned in PUBMED and Web of Science to examine the publications investigating the neuroplastic effects that are the equivalent of the rehabilitation applied in the brain. In a limited number of publications about research on this subject, all of the results are evidence to prove that neuroplasticity developed as a result of rehabilitation. In this review, the methods used to measure neuroplasticity are briefly mentioned and it is aimed to shed more light on one of the subjects in need of investigation.


[FULL TEXT] [PDF]*
Print this article     Email this article
 Next article
 Previous article
 Table of Contents

 Similar in PUBMED
   Search Pubmed for
   Search in Google Scholar for
 Related articles
 Citation Manager
 Access Statistics
 Reader Comments
 Email Alert *
 Add to My List *
 * Requires registration (Free)
 

 Article Access Statistics
    Viewed6629    
    Printed319    
    Emailed3    
    PDF Downloaded505    
    Comments [Add]    

Recommend this journal